Bij Kindcentrum Kidion zijn we onszelf.  Accepteren we elkaar, maken we fouten.
Lachen we veel, geven elkaar complimenten. Vieren we feest, zeggen "sorry" en vergeven.
Horen we bij elkaar.  Is iedereen welkom. 
Ben jij uniek!!

Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig zijn. De MR van de Vlieger bestaat uit 8 leden: 4 afgevaardigden van de ouders en 4 afgevaardigden van de leerkrachten.
Als er binnen de school belangrijke besluiten genomen moeten worden, is het de
taak van de MR om deze besluiten nog eens kritisch te bekijken.
Ouders kunnen inspraak hebben via het ouderdeel van de MR.

De medezeggenschapsraad kan o.a. meedenken en advies geven over:
* het schoolplan
* de organisatie van de school
* het vakantierooster
* het onderhoud van de school
* regels op het gebied van veiligheid en gezondheid

De medezeggenschap kan o.a. instemming geven over: 
* verandering van werkzaamheden van school
* deelneming of beëindiging aan een bepaald project of experiment
* het beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de leerlingen

De samenstelling van de medezeggenschapsraad (schooljaar 2017-2018) is als volgt:
namens de ouders: Wieteke Verkuijlen (voorzitter), Michiel van Summeren, Janneke van der Locht en Miranda Fleskens.
namens het team: Dagmar Verhaaren (secretaris*), Sandra Lathouwers, Jolanda Knuit en Sandra Lathouwers
* De taak van secretaris wordt voorlopig waargenomen door Jolanda Knuit en Sandra Verkuijlen.

De MR is te bereiken via het volgende e-mailadres: mrkindcentrumkidion@kiemuden.nl

De vergaderdata zijn dit schooljaar als volgt: 18 september, 31 oktober, 29 november, 18 januari,
5 maart, 3 april, 16 mei en 21 juni

Hieronder kunt u de notulen van de MR inzien:
notulen 29 mei 2017
notulen 15 maart 2017
notulen 20 december 2016
notulen 14 november 2016
notulen 28 september 2016
jaarverslag 2015-2016
notulen 30 juni 2016


Contact

Kindcentrum Kidion
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@kiemuden.nl

Agenda

20 april -  Koningsspelen
23 april -  Meivakantie
10 mei -  Hemelvaart
11 mei -  Vrije dag
21 mei -  2de Pinksterdag
Jaaragenda >

Foto

Last Import - 1 van 110 (88) Last Import - 1 van 110 (34)
Last Import - 1 van 110 (72) Last Import - 1 van 110 (30)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links